Home » Hilight, MSN, การเมือง » ความจริงของ “เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท”

ความจริงของ “เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท”

รัฐบาลเตรียมกู้เงินจำนวนมหาศาล 2.2 ล้านล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเม็ดเงินส่วนใหญ่จะลงทุนในระบบราง ทั้งการทำรถไฟรางคู่ และระบบรถไฟฟ้า

คำอธิบายของรัฐบาลมีมากมาย แต่เนื้อหาใจความสำคัญก็คือการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

แต่ต้องบอกว่าเป็นการอ้างส่วนเดียว เพราะการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ หรือที่เรียกว่า IMD-Institute for Management Development จะมีการคำนวณถึง 4 หมวดด้วยกัน ก็คือ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน

นั่นหมายความว่าหากจะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันก็ต้องทำทั้ง 4 หมวด โดยหมวดที่ทำให้ไทยตกอันดับ และคะแนนรวมถูกฉุดก็คือด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่ปัจจัยสำคัญก็ไม่ใช่เรื่องระบบสาธารณูปโภค ถนน รถไฟฟ้า ฯลฯ

เพราะในหมวดโครงสร้างพื้นฐาน จะแยกเป็นถึง 5 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1.สาธารณูปโภคพื้นฐาน 2.โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 3.โครงการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 4.สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และ 5.การศึกษา

ในแง่โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ ระบบถนน ไฟฟ้า ฯลฯ ข้อมูลของปี 2012 เราอยู่อันดับที่ 26 จาก 59 ประเทศทั่วโลก ก็ไม่ได้ขี้เหร่แต่อย่างใด

แต่ที่เหลืออีก 4 หัวข้อย่อย เราอยู่กลุ่มบ๊วย โดยด้านเทคโนโลยีได้อันดับ 50 ด้านวิทยาศาสตร์อันดับ 40 การศึกษา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม อันดับ 52

นั่นหมายความว่า หากจะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ก็ไม่ควรจะมุ่งไปที่การก่อสร้างสาธารณูปโภค แต่ต้องพัฒนาคน ทั้งด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การศึกษา สุขภาพและสังคม

ปัญหาเหล่านี้กินความตั้งแต่ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ ทักษะด้านเทคโนโลยีของคนในประเทศ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและวิจัยของภาครัฐบาล รวมถึงภาคเอกชน อัตราการเข้าเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ฯลฯ

การกู้เงินจำนวนมหาศาล จึงมีส่วนไม่มากนักในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่จะมีผลอย่างมากในแง่เม็ดเงินจากโครงการก่อสร้าง และความหวังในการกระตุ้น ปั่นตัวเลขเศรษฐกิจ

นี่แหละ บทสรุปที่แท้จริงของเงินกู้ก้อนมหาศาลนี้และเป็นความจริงที่มักไม่พูดถึงเอาเสียเลย

ข่าวโดย : *


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็น และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง TALKYSTORY.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบ ในการดำเนินการต่อไป