Home » Hilight, MSN, อาชญากรรม - ข่าวทั่วไป » เตือน! ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจบัตร ปชช. ให้เรียบร้อย

เตือน! ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจบัตร ปชช. ให้เรียบร้อย

ผอ. เขตประเวศ เตือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ตรวจสอบบัตรประชาชนให้เรียบร้อย หากมีการสูญหาให้รีบแจ้งที่ฝ่ายทะเบียนได้ทุกวัน

นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 2 กุ.พ. ได้แจ้งเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เตรียมความพร้อมโดยตรวจสอบบัตรประชาชนให้เรียบร้อย หากพบว่าสูญหายให้รีบติดต่อขอทำบัตรใหม่ ได้ที่ฝ่ายทะเบียนได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้สำหรับบัตรประชาชนหมดอายุก็สามารถใช้แสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์ได้ หรือจะใช้บัตร/หลักฐานอื่นใดที่มีรูปถ่ายพร้อมเลขประจำตัว 13 หลักซึ่งทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นเอกสารแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้เช่นกัน

อย่างไรแล้วหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งติดธุระจำเป็นทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้จะต้องไปแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ก่อนและหลังวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งแบ่งออกได้เป็นแต่ละรอบคือ

รอบแรก : ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.-1 ก.พ. / รอบสอง : ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 ก.พ.

โดยยื่นหนังสือแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.28) แนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่ ฝ่ายทะเบียน เขตประเวศ ด้วยตนเอง

พร้อมกันนี้อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้อำนวยการเขต ทั้งนี้หากไม่แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ จะทำให้เสียสิทธิ์ 3 ประการตามที่กฎหมายกำหนด

ข่าวโดย : แนวหน้า


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็น และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง TALKYSTORY.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบ ในการดำเนินการต่อไป