Home » Posts tagged with "ข่าวเอกยุทธ ทั้งหมด"

ย้อนรอย เอกยุทธ อัญชันบุตร ก่อนถูกอุ้มฆ่าเสียชีวิต

สรุปสุดท้าย ถึงจะรอการตรวจ DNA แต่ทั้งคนสนิท ต่างชีชัดว่าศพที่พบเป็นนาย เอกยุทธ หลังคนขับรถเปิดปากลงมือสังหารเพื่อชิงทรัพย์ ท่ามกลางความคลางแคลงใจของหลาย...